Jaana Tyrni

ยาน่า เตือร์นิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเอสโป จบการศึกษาปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบห้องสมุดฟินแลนด์มาเป็นห้องสมุดยุคใหม่

เอสโป เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ถัดจากเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ห้องสมุดเมืองเอสโปได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมประจำปี 2019 ในงานเทศกาลหนังสือกรุงลอนดอน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล เดวิด ลินด์ลีย์ (David Lindley) จากองค์กร Designing Libraries กล่าวว่า “ห้องสมุดของฟินแลนด์นั้นมีการให้บริการที่ยอดเยี่ยมเป็นรองแค่บริการน้ำดื่ม! ห้องสมุดเมืองเอสโปเป็นตัวอย่างที่ดีให้โลกได้เล็งเห็นถึงการเปิดกว้างและสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสำหรับคนทุกคน ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังนิสัยการอ่านที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนสามารถเข้าถึงจิตใจทุกผู้คนในเมือง เปิดรับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และขยายผลการเรียนรู้ไปยังผู้สูงวัย กลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ และบรรดาผู้อพยพลี้ภัย”

ถึงแม้ว่าเอสโปจะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของฟินแลนด์ แต่เมืองเอสโปก็ไม่ต้องการห้องสมุดที่ตั้งขึ้นมาแน่นิ่งถาวรเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ แต่ทำให้ห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวมผสมผสานงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้วกระจายออกไปยังผู้คน มีห้องสมุดสาขาเกือบ 20 แห่ง รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 2 คัน และบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้านสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ด้วยตัวเอง ห้องสมุดขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ส่วนห้องสมุดขนาดเล็กเป็นห้องสมุดแบบเปิด (open libraries) กระจายออกไปบริเวณย่านชานเมือง ผู้ใช้งานสามารถเดินเข้าไปใช้งานได้เพียงแค่มีบัตรห้องสมุดและบริการตนเอง ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่ม

Jaana Tyrni is an experienced Director of Espoo City Library. She has Master’s degree in library science. Espoo is located next to Finland’s capital Helsinki.

Espoo City library won The Best Library of the Year Award 2019 at London Book Fair. The chair of the judging panel, David Lindley of Designing Libraries said: “Finland’s libraries are the second highest-rated public service after drinking water! Espoo City Library as a fine example to the world of an open and innovative service for everyone, with an enormously successful reading challenge open to all ages. Its locations and its community programs ensure it reaches the hearts and minds of everyone in the city, embracing new technology and reaching out to the elderly, special needs groups and refugees.”

Even though Espoo is the second largest city in Finland, but Espoo doesn’t need a monumental main library – services are integrated and spread among the daily life of people. Espoo has nearly 20 libraries, two mobile libraries plus a free home delivery service for those unable to access libraries. The larger libraries are located at shopping malls and are open every day of the week. Smaller libraries are spread out to suburbs and they operate as open libraries where customers can to enter with their library card everyday from 7 am. to 10 pm.